Prøveforelesning: Gert Huppertz-Hauss

MD. Gert Huppertz-Hauss ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fatigue – en immunologisk eller en psykiatrisk sykdom?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

 

 

Publisert 6. okt. 2017 09:21 - Sist endret 6. okt. 2017 09:21