Prøveforelesning: Trygve Husbye

Cand.med. Trygve Husebye ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cardiogenic shock following acute myocardial infarction. Incidence, monitoring, treatment and prognosis.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 6. juni 2017 10:57 - Sist endret 6. juni 2017 10:57