Prøveforelesning: Eirik Ikdahl

Cand.med. Eirik Ikdahl ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The effects of physical activity in CVD in rheumatoid arthritis.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 5. mai 2017 09:00 - Sist endret 5. mai 2017 09:00