Prøveforelesning: Charlotte Bille Jendresen

M.Sc. Charlotte Bille Jendresen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pros and limitations of preclinical models including human IPSC cells as a potential model for Alzheimer’s disease research.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 24. nov. 2017 09:37 - Sist endret 24. nov. 2017 09:37