Prøveforelesning: Marianne Bakke Johnsen

M.Sc. Marianne Bakke Johnsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kunnskapstranslasjon - fra befolkningsstudier til klinisk praksis.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 14. juni 2017 09:05 - Sist endret 14. juni 2017 09:05