Prøveforelesning: Silje Fjellgård Jørgensen

Cand.med. Silje Fjellgård Jørgensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gut microbiota in the immunocompromised host

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 1. feb. 2017 12:29 - Sist endret 1. feb. 2017 12:32