Prøveforelesning: Tanja Karic

MD. Tanja Karic ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Modern strategies in rehabilitation of stroke patients.

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 4. apr. 2017 09:49 - Sist endret 5. apr. 2017 09:57