Prøveforelesning: Kirsten Strømme Kierulf-Vieira

Cand.med. Kirsten Strømme Kierulf-Vieira ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Wnt signaling in neuronal development»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 20. jan. 2017 16:32 - Sist endret 20. jan. 2017 16:32