Prøveforelesning: Benedicte Kirkøen

M.sc. Benedicte Kirkøen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Screening-undersøkelser av mental helse: Hvor egnet er spørreskjema til å fange opp psykologisk status og endring i dette hos normalbefolkningen?

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 17. nov. 2017 13:03 - Sist endret 21. nov. 2017 09:00