Prøveforelesning: Anna Ulrika Lång

M.Sc. Anna Ulrika Lång ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Asymmetric cell division: mechanisms involved in development and cancer.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 24. mai 2017 09:11 - Sist endret 24. mai 2017 09:11