Prøveforelesning: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

M.sc. Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mixed methods forskning: ulike vitenskapsteoretiske posisjoner og deres muligheter og begrensninger

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 21. feb. 2017 09:32 - Sist endret 21. feb. 2017 09:56