Prøveforelesning: Shanmuganathan Limalanathan

Cand.med. Shanmuganathan Limalanathan ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Myokardviabilitet - metoder for påvisning, og relevans for pasientbehandling og prognose.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 27. okt. 2017 09:35 - Sist endret 27. okt. 2017 09:35