Prøveforelesning: Magnus Nakrem Lyngbakken

Cand.med. Magnus Nakrem Lyngbakken ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Rapid rule-in and rule out of Myocardial infarction».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 3. mai 2017 14:37 - Sist endret 3. mai 2017 14:38