Prøveforelesning: Volker Moritz

MD Volker Moritz ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan kan myndigheter, helsevesen og klinikere sikre oppslutning og effekt av et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister?

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 26. sep. 2017 12:48 - Sist endret 27. sep. 2017 08:58