Prøveforelesning: Ashley Muller

MA Ashley Muller ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Treatment options for substance use disorders.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 30. nov. 2017 09:31 - Sist endret 30. nov. 2017 09:58