Prøveforelesning: Klaus Murbræch

Cand.med. Klaus Murbræch ved Institutt for klinisk medisin holder prøveforelesning over oppgitt emne: Muligheter for forebygging, diagnostisering og behandling av hjertesvikt på grunn av kjemoterapi for kreftsykdom.

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 19. jan. 2017 10:28 - Sist endret 19. jan. 2017 12:47