Prøveforelesning: Marte Myhrum

M.Sc. Marte Myhrum ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Økologisk valid tale i støy test.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 17. feb. 2017 12:46 - Sist endret 17. feb. 2017 12:46