Prøveforelesning: Tor Kjetil Nerhus

Cand.med. Tor Kjetil Nerhus ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kirurgiske behandlingsalternativ ved kneartrose, med vekt på utredning og valg av behandlingsmetode

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 1. juni 2017 09:02 - Sist endret 1. juni 2017 09:02