Prøveforelesning: Tiril Østefjells

Cand.psychol. Tiril Østefjells ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Neurocognitive antecedents for schizophrenia.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 23. nov. 2017 09:16 - Sist endret 23. nov. 2017 09:16