Prøveforelesning: Eline Borger Rognli

Cand.psychol. Eline Borger Rognli ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Why are some (but not all) drugs of abuse risk factors for psychosis?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 27. jan. 2017 09:27 - Sist endret 27. jan. 2017 09:27