Prøveforelesning: Benedicte Rønning

Cand.med. Benedicte Rønning ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Towards a universal frailty definition in oncology. Possibilities and limitations

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 10. mars 2017 09:01 - Sist endret 10. mars 2017 09:01