Prøveforelesning: Egil Rørvik Røsjø

Cand.med. Egil Rørvik Røsjø ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Autoimmune encephalitis - clinical spectrum, mechanisms, and investigations"

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 3. feb. 2017 13:06 - Sist endret 10. feb. 2017 17:27