Prøveforelesning: Jørg Saberniak

Cand.med. Jørg Saberniak ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Rytmekontroll ved atrieflimmer. Metoder og indikasjoner.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 9. okt. 2017 13:40 - Sist endret 9. okt. 2017 13:40