Prøveforelesning: Thorstein Sæter

Cand.med. Thorstein Sæter ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tissue biomarkers in prostate cancer.

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 21. apr. 2017 10:27 - Sist endret 24. apr. 2017 11:02