Prøveforelesning: Linda Reme Sagedal

MD Linda Reme Sagedal ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Maternal obesity in a global perspective.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 24. mai 2017 09:12 - Sist endret 24. mai 2017 13:28