Prøveforelesning: Mushegh Sahakyan

MD Mushegh Sahakyan ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of surgery and chemotherapy in treatment of locally advanced pancreatic cancer.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 30. nov. 2017 10:05 - Sist endret 1. des. 2017 14:37