Prøveforelesning: Lars Thomas Seeberg

Cand.med. Lars Thomas Seeberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Biomarkers in colorectal liver metastasis – methods, research design, and clinical implications.

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 5. okt. 2017 10:15 - Sist endret 5. okt. 2017 10:17