Prøveforelesning: Bjørg Sjøblom

Cand.med. Bjørg Sjøblom ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Endpoints in clinical studies of medical antineoplastic treatment.

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 16. okt. 2017 09:31 - Sist endret 17. okt. 2017 09:54