Prøveforelesning: Marianne Lislerud Smebye

Cand.med. Marianne Lislerud Smebye ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Chromosomal abnormalities and copy number rearrangements as clinical targets in cancer.

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 3. mars 2017 10:35 - Sist endret 3. mars 2017 13:58