Prøveforelesning: Hanne Sørmo Sorte

M.Sc. Hanne Sørmo Sorte ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: New aspects, recent developments and future challenges in the diagnosis of patients with primary immunodeficiency.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 26. apr. 2017 10:24 - Sist endret 26. apr. 2017 12:45