Prøveforelesning: Piotr Wladyslaw Sowa

MD. Piotr Wladyslaw Sowa ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Traditional and novel imaging for diagnosis and prognostication in neuroinflammatory diseases.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 15. sep. 2017 09:14 - Sist endret 15. sep. 2017 09:14