Prøveforelesning: Pål Suhrke

Cand.med. Pål Suhrke ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «De tilsiktede gagnlige og de utilsiktede skadelige virkningene av medisinsk screening»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 23. feb. 2017 09:16 - Sist endret 23. feb. 2017 10:33