Prøveforelesning: Eli Taraldsrud

Cand.med. Eli Taraldsrud ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Limitations and potential of genetics in understanding primary immunodeficiencies

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 8. nov. 2017 11:01 - Sist endret 24. nov. 2017 10:37