Prøveforelesning: Marianne Yardley

Cand.med. Marianne Yardley ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Avoiding Heart Transplantation by Exercise? Concepts and mechanisms of training adaptation in Heart Failure.

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 29. mai 2017 11:09 - Sist endret 29. mai 2017 11:11