Prøveforelesning: Eli Kristine Fiksdal Abel

Cand.psychol. Eli Kristine Fiksdal Abel ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The concept of Self-Control; phenomenology, relevance for mental health and implications for treatment, with a particular focus on substance use and related disorders.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 24. aug. 2018 09:26 - Sist endret 24. aug. 2018 09:26