Prøveforelesning: Are Stuwitz Berg

Cand.med. Are Stuwitz Berg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Impact of childhood pneumonia in a global and historical perspective.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 10. jan. 2018 14:51 - Sist endret 11. jan. 2018 08:41