Prøveforelesning: Heidi Bjørge

Cand.san. Heidi Bjørge ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Intervensjoner for ivaretagelse av pårørende til hjemmeboende personer med demens - hva, hvorfor og hvordan.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 20. apr. 2018 09:01 - Sist endret 20. apr. 2018 09:01