Prøveforelesning: Espen Bøe

Cand.med. Espen Bøe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pacemaker therapy and heart failure with preserved ejection fraction

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 8. juni 2018 13:38 - Sist endret 11. juni 2018 13:32