Prøveforelesning: Pål Oliver Borgen

Cand.med. Pål Oliver Borgen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Glukokortikoider ved ortopedisk kirurgi: Nytte versus risiko.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 8. juni 2018 09:16 - Sist endret 8. juni 2018 12:19