Prøveforelesning: Anne Karin Brigtsen

MD Anne Karin Brigtsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Medfødt CMV infeksjon – diagnostikk, forebygging og behandling.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 3. mai 2018 13:08 - Sist endret 3. mai 2018 13:08