Prøveforelesning: Shiva Dahal-Koirala

M.Sc. Shiva Dahal-Koirala ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Power of single cell omics technologies for immunology.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 4. jan. 2018 09:01 - Sist endret 4. jan. 2018 09:01