Prøveforelesning: Markus Dietrich

M.Sc. Markus Dietrich ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tumour microenvironment - where immune cells meet cancer cells.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 26. jan. 2018 09:25 - Sist endret 26. jan. 2018 10:05