Prøveforelesning: Astrid Furre

Cand.polit. Astrid Furre ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Teorier og metoder for forebygging av aggressiv og utagerende atferd hos ungdom med psykiske lidelser.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 2. feb. 2018 09:39 - Sist endret 2. feb. 2018 09:39