Prøveforelesning: Arnar Gudjonsson

M.Sc. Arnar Gudjonsson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: DNA vaccination.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 26. feb. 2018 08:47 - Sist endret 26. feb. 2018 08:47