Prøveforelesning: Geeta Gulati

Cand.med. Geeta Gulati ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Heart failure with preserved ejection fraction – prevalence, diagnosis and treatment».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 11. apr. 2018 14:40 - Sist endret 11. apr. 2018 14:40