Prøveforelesning: Trine Synnøve Fink Håland

Cand.med. Trine Synnøve Fink Håland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Athlete's heart

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 4. okt. 2018 10:10 - Sist endret 4. okt. 2018 10:10