Prøveforelesning: Torgeir Hellstrøm

MD. Torgeir Hellstrøm ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: On the clinical usefulness of neuroimaging after mild TBI.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 5. jan. 2018 09:05 - Sist endret 5. jan. 2018 09:05