Prøveforelesning: Arild Hetland

Cand.med. Arild Hetland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cardiac diastolic dysfunction and heart failure with preserved ejection fraction: Etiology, diagnosis and treatment

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 1. juni 2018 10:54 - Sist endret 1. juni 2018 10:55