Prøveforelesning: Anja Wiedswang Horjen

Cand.med. Anja Wiedswang Horjen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Reasons for epidemic growth of atrial fibrillation ‐ a silent killer

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 8. okt. 2018 08:07 - Sist endret 15. okt. 2018 12:21