Prøveforelesning: Karen Roksund Hov

Cand.med. Karen Roksund Hov ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Non pharmacological treatment of delirium.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 21. aug. 2018 09:07 - Sist endret 21. aug. 2018 09:07